(ФОТО) МЛАДИ ЗА МАКЕДОНИЈА: Да го следиме примерот на нашиот брат и патриот Ајхан Кавадар и неговите две сонценца

Македонија

Нашиот брат и докажан патриот Ayhan Kavadar и неговите прекрасни внуки!Сите родители треба да земете пример од нашиот…

Posted by Млади за Македонија – Mladi za Makedonija on Sunday, 1 March 2020
Please follow and like us:
Tagged