(ФОТО) Велгошти накитено со шеснаесеткракото жолто сонце

Охрид

Знамиња со сонцето од Кутлеш, поставија жителите од Велгошти на бандерите низ улиците во селото, за да покажат колку си ја сакаат татковината и колку ја негуваат историјата, пренесувана од колено на колено, преку генерациската меморија на нивните дедовци и предедовци.

ОХРИД 24

Please follow and like us:
Tagged