Нови наслови во Библиотеката

Култура

НУ Библиотека „Григор Прличев“ – Охрид го збогати книжниот фонд со нови наслови:

Библиотека „Григор Прличев“

„Мраз студено” – Тес Геритсен
„Црни водни линии” – Мишел Биси
„Психијатри, психолози и други болни” – Родриго Муњос Авија
„Страв од варвари” – Петар Андоновски
„Работилница на ѓаволот” – Јахим Топол
„Девојчето на Џејни” – Гејл Фрејзен
„Во шумата” – Денис Делогу
„Фотографиите зборуваат за Охрид XX век” – Миле Д. Миќуновиќ
„Почетоци на западната философија” – Витомир Митевски
„Пастирски песни – Ратајски песни” – Публиј Вергилиј Марон

ОХРИД 24

Please follow and like us:
Tagged