На листа од 139 држави, македонската армија е на 133 место

Македонија

Организацијата „Глобална воена сила“ (Global firepower) ја објави листата на најмоќни воени сили во светот. На прво место е САД со индекс од 0.0718, а потоа следат Русија, Кина, Индија и на петто место е Јапонија.

Од балканските држави најмоќна воена сила е Србија, со индекс од 1,0063 и е на 61 место во светот. Хрватска е на 63 место, Словенија на 88, Албанија е 113, Босна и Херцеговина е 121, Црна Гора е 123 и  Македонија е на 133 место со индекс 5.0801.

Најмоќна европска воена сила е Франција, која е на седмото место, потоа Велика Британиај е осма, Турција е на 11 место, Италија на 12 и Германија е на 15 место.

На листата се 139 држави, од кои последна е Бутан со индекс 23.2577. Колку индексот е поголем толку земјата е полошо рангирана.

Листата се подготвува на повеќе од 50 фактори за одредување на иднексот на воена моќ, меѓу кои конкретните воени сили, како бројот на војници, авиони, тенкови, потоа финансиската моќ на државата и издвојувањето за одбраната, како и логистичките капацитети, географската положба и друго.

Please follow and like us:
Tagged