Повторно мапирани диви депонии, интервенираа службите на “Охридски комуналец”

Охрид

Повторно мапирани локации со диви депонии каде несовесни граѓани несоодветно депонирале градежен шут и други материјали од реновирање на своите објекти.


Интервенирано во с.Велгошти каде е расчистена дива депонија во близина на основното училиште

Во населба Свети Стефан подигнат расфрлан градежен материјал во непосредна близина на контејнерите

Please follow and like us:
Tagged