Драмско дело за Прличев од академик Витомир Митевски

Култура

Книгоиздателството „Матица македонска“ го објави драмското дело „Прличев – сценски приказ на поетовата судбина“ од академик Витомир Митевски. Сценскиот приказ и животот на поетот е предаден според автентични списи од големиот македонски преродбеник, изнесени во Автобиографијата, како и според негови писма, говори, песни и сл.

ОХРИД 24

Please follow and like us:
Tagged