Старото име на скопскиот аеродром „живее“ на авио билетите во пријателска Турција

Македонија

На авионските билети кои се издаваат по чекирањето на аеродромите во Турција, а со кои се лета на линиите од оваа држава до скопскиот аеродром уште стои името „Александар Велики“.

Аеродромот „Александар Велики“ уште живее во ДРЖАВАТА Турција

Името на скопскиот аеродром беше сменето во 2018 година од како беше потпишан „Преспанскиот договор“ со кој беше регулирано и ова прашање.

Турција на повеќе полиња покажува дека е една од ретките независни и самостојни држави во целосна смисла на зборот која води сопствена политика буквално по секое прашање, било да се работи за нејзините внатрешни работи или да се работи за меѓународните односи.

извор: news1.mk

Please follow and like us: