(ФОТО) Во Врбјани затекната бесправно посечена дрвна маса во количина од 1,4 m3

Охрид Регион

На ден 23.02.2023 година во село Врбјани, при контрола на Шумската полиција од Охрид, затекната е бесправно посечена дрвна маса во количина од 1,4 m3.

Против лицето кое ја извршило бесправната сеча ќе биде поднесена соодветна пријава до Основниот суд Охрид.

Дрвната маса со Потврда за привремено одземени предмети е одземена и записнички предадена на овластено лице од Шумско стопанство Галичица Охрид.

Please follow and like us:
Tagged