Општина Охрид ќе доделува по 5.000 денари за прво и второ дете, 8.000 за трето и 20.000 за првото новороденче во годината

Охрид

На 25. седница на Советот на Општина Охрид советниците ја усвоија Одлуката за донесување Правилник за критериумите и постапка за доделување еднократна парична помош на физички лица за:

  • Лекување во земјата и странство од 3 000 ден. до 30 000 ден.
  • Настрадани од елементарни непогоди (пожари, поплави, земјотреси) до 30 000 ден.
  • Новороденче прво и второ по 5 000 ден, трето 8 000 ден.
  • Прво новороденче во тековната година во Охрид – 20 000 ден.
  • Социјални пакети со прехранбени продукти и средства за одржување на хигиена.

Новина со оваа одлука е тоа што за прв пат се одвојуваат средства за трето дете. Минатата година се донесе одлука да се даваат пари и за второ дете, што значи дека со доаѓањето на новата локална власт се исплаќаат средства за второ и трето дете, откако претходно било само за прво.

За лекување претходно се издвојувале најмногу до 9.000 денари, а сега тој износ се зголемува до 30.000.

Новина е и тоа што се зголемува износот за првото новороденче во тековната година, и сега ќе се даваат 20.000 денари.

Please follow and like us:
Tagged