Митре Милошевски со три стратешки програми ќе ја задржува младината во општина Охрид

Охрид

Во однос на задржувањето на младите во Општина Охрид, Митре Милошевски во неговата програма најави три стратешки проекти.

Првиот е изработка на студија за мапирање на стратешки индустриски сектори во регионот на Охрид. Проектот има за цел да ги анализира развојните потенцијали и можности во Охрид и да ги мапира стратешките индустриски сектори во Општината, кои имаат реална основа да се развиваат во иднина.

Оваа студија ќе ја вршат стручњаци од областа на економијата професори на економски и технолошки факултет и ред други кои точно ќе кажат и ќе ја лоцираат можноста за започнување на бизнис во Охрид.

Вториот проект е формирање на локален економски совет.

-Третиот проект е формирање на силна стратегија за развој на туризмот, но не ваква како до сега напишана од страна на агро-инженери, туку од стручњаци од Факултетот за туризам и угостителство кои ги има многу, прекрасни стручњаци кои ќе ја направат таа стратегија. За сите тие стратегии имаме рок, цена на чинење и тие ќе траат со години и секој нареден градоначалник да се надоврзува на неа, а не да ја прекинува и кампањски да се однесува, изјави кандидатот за градоначалник од редовите на ВМРО-ДПМНЕ, Митре Милошевски.

ОХРИД 24

Please follow and like us:
Tagged