Отворена полициската канцеларија во Пештани

Охрид

Со цел зајакнување на партнерскиот однос со граѓаните, излегување во пресрет на нивните потреби од безбедносен карактер и навремено решавање на безбедносните предизвици и состојби, СВР Охрид ја отвори полициската канцеларија во населбата Пештани.

Полициската канцеларија се наоѓа во просториите на основното училиште „Св.Наум Охридски“ а ќе биде отворена секој ден во времето од 12 до 16 часот. Во овој временски интервал, граѓаните од Пештани и околните населени места ќе можат да остварат директен контакт со полициските службеници, да ги остварат своите права, да изнесат свои ставови за подигнување на степенот на безбедноста на подрачјето и да добијат навремена и точна информација што е предмет на нивниот интерес.

ОХРИД 24

Please follow and like us:
Tagged