Манастир Пресвета Богородица Пречиста – Kичевска Коњаница и оваа година учествува на „Илинденски марш 2022 година“

Како и претходните години, така и оваа година „Манастир Пресвета Богородица Пречиста Кичевска Коњаница“, зема учество во Илинденскиот Марш. Коњаницата веќе 8 години го опфаќа Кичевско – Демир Хисарскиот регион и тоа: Манастирско Доленци, Србјани, Кичево, Другово, Пополжани, Видрани, Брждани, Свињишта, Козица, Прострање, Велмевци, Илинска планина, Смилево, Слепче, Демир Хисар, Журче, Острилци, Крушево. Самиот Кичевско […]

Повеќе