Ценовник за платено политичко рекламирање за учесниците во изборната кампања за предвремените парламентарни избори 2020 на интернет порталот ОХРИД 24

Охрид

Согласно роковникот за извршување на изборните дејствија за спроведување на предвремените парламентарни избори интернет порталот ОХРИД 24 го објавува ценовникот за платено политичко рекламирање за учесниците во изборната кампања.  

Ценовникот важи подеднакво за сите учесници во изборниот процес и истиот е веќе доставен до ДИК, ДЗР и ДКСК.

Порталот е регистриран на листата на медиуми кои обезбедуваат платено политичко рекламирање (ППР) за предвремените избори за пратеници во ДИК и со тоа се обврзува дека ќе емитува ППР за учесниците во изборната кампања.

ПАКЕТ 1

– Банер на позиција  1 во прво видно поле.

– Банер во секоја вест која се отвора на порталот.

– Интервју со кандидатите.

– Следење на сите активности  на кандидатите.

– Објава на вести од прес конференции, соопштенија, реакции и теренски посети на кандидатите.

– споделување на вестите на социјалните мрежи.

– споделување на видеа во живо од митинзи и останати настани на Facebook.

ЦЕНА: 2.500 ЕВРА НЕДЕЛНО

ПАКЕТ 2

– Банер на позиција 1 во прво видно поле.

– Банер во секоја вест која се отвора на порталот .

– Следење на сите активности  на кандидатите.

 – објава на вести од прес конференции, соопштенија, реакции и теренски посети на кандидатите.

 – споделување на вестите на социјалните мрежи.

ЦЕНА: 2.000 ЕВРА НЕДЕЛНО

ПАКЕТ 3 (поставување само на банери)

– позиција 1(најгоре на страната) – 40.000 денари неделно.

 – позиција 2 (странично десно) – 30.000 денари неделно.

 – позиција 3 (странично десно) – 25.000 денари неделно.

– позиција 4(под текстот во објава) – 50.000 денари неделно

ОХРИД 24

Please follow and like us:
Tagged