Втора јавна објава на ценовник за платено политичко рекламирање на „ОХРИД 24“ за учесниците на локалните избори 2021 година

Македонија

Согласно Изборниот законик и роковникот за извршување на изборните дејствија за претстојните локални избори, порталот „ОХРИД 24“ ја објавува својата Понуда за платено политичко рекламирање за учесниците во изборната кампања.

Порталот ohrid24.mk е регистриран на регистарот на радиодифузери, печатени медиуми и електронски медиуми на Државната изборна комисија.

Во продолжение ценовникот од Понудата за платено политичко рекламирање на „ОХРИД 24“ за локални избори 2021 година.

  • Поставување банер на позиција 1 (најгоре на страницата) и следење на изборните активности         

Цена: 60.000 денари неделно

  • Поставување банер на позиција 2 (странично десно) и следење на изборните активности                                                                                      

Цена: 45.000 денари неделно

  • Поставување банер на позиција 3 (странично десно) и следење на изборните активности                                                                                                                                

Цена: 40.000 денари неделно

  • Поставување банер на позиција 4 (под текстот во објава) и следење на изборните активности

Цена: 60.000 денари неделно

Please follow and like us:
Tagged