(ВИДЕО) „ДВЕ ГОДИНИ ПРОМЕНИ“

Охрид

Во прилог ја објавуваме брошурата  „Две години промени“ во која се поместени информации за проектите и активностите реализирани во двегодишниот мандат на градоначалникот Кирил Пецаков заедно со видео презентација.

Please follow and like us: