Втора јавна објава на ценовник за платено политичко рекламирање на „ОХРИД 24“ за учесниците на парламентарните избори 2024 година

Општо

Согласно Изборниот законик и роковникот за извршување на изборните дејствија за претстојните парламентарни избори, порталот „ОХРИД 24“ ја објавува својата Понуда за платено политичко рекламирање за учесниците во изборната кампања.

Порталот ohrid24.mk е регистриран на регистарот на радиодифузери, печатени медиуми и електронски медиуми на Државната изборна комисија.

Во продолжение ценовникот од Понудата за платено политичко рекламирање на „ОХРИД 24“ за парламентарни избори 2024 година.

  • Поставување банер на позиција 1 (најгоре на страницата) и следење на изборните активности                     Цена: 20.000 денари дневно
  • Поставување банер на позиција 2 (странично десно) и следење на изборните активности                     Цена: 15.000 денари дневно
  • Поставување банер на позиција 3 (странично десно) и следење на изборните активности                     Цена: 15.000 денари дневно
Please follow and like us: