(ФОТО) Шумската полиција во Скребатно откри складирани бесправно посечени дабови и букови огревни дрва

На ден 7.2.2024 година, Шумската полиција од Охрид при контрола во село Скребатно откри складирани бесправно посечени дабови и букови огревни дрва во количина од 1.5 метри кубни. Бесправно посечената дрвна маса е одземена и предадена на Шумското стопанство Галичица, Охрид. Please follow and like us:

Повеќе

(ФОТО) Во село Оздолени откриено бесправно складирано дабово огревно дрво

На ден 15.11.2023 година, во село Оздолени, при контрола на Шумската полиција од Охрид, откриена е бесправно складирана не жигосана дрвна маса. Од страна на Шумската полиција П.С. Охрид е одземено бесправно складираното дабово огревно дрво во количина од 7м3 и записнички предадена на Шумското стопанство Галичица. За констатираното бесправно дело ќе биде поднесена соодветна […]

Повеќе

(ФОТО) Шумската полиција од Охрид во три одделни случаи одзеде 13 метри кубни огревно дрво

Шумската полиција од Охрид во содејство со П.С.-О.Н. при СВР Охрид, на ден 7.10.2023 година, при контрола на патот кај село Опеница затекнале ТМВ во кое бесправно се превезувало 4,2m3 дабово огревно дрво не жигирано и без испратница. Исто така, на ден 9.10.2023 година при контрола на улица “Кленоец”, затекнале ТМВ во кое бесправно се […]

Повеќе

Шумската полиција од Охрид откри бесправна сеча на огревно дрво во селата Лешани и Велмеј

На ден 18.03.2023 година, патрола на Шумската полиција од Охрид во содејство со шумочувари од Шумско стопанство Галичица Охрид, на м.в. Никутинец, атар на село Лешани, откри бесправна сеча на огревно дрво во количина од 10 прм. Истиот ден, друга патрола на Шумската полиција од Охрид, во атар на село Велмеј откри бесправна сеча на […]

Повеќе

Во дворно место во село Куратица, откриено е бесправно складирано буково и дабово огревно дрво

На ден 1.2.2023 година, при контрола на Шумската полиција од Охрид, во дворно место во село Куратица, откриено е бесправно складирано буково и дабово огревно дрво во количина од 2прм. Спрема прекршителот од страна на Шумската полиција Охрид ќе биде поднесена соодветна пријава до Основниот суд Охрид. Please follow and like us:

Повеќе